Kantinediensten op zaterdag

VV HEBES heeft ervoor gekozen om de kantine op zaterdag geopend te houden door middel van de inzet van ouders. Hiervoor is een schema opgesteld waarin alle ouders een of twee keer aan de beurt komen om een paar uurtjes in de kantine te staan. Dit gebeurt altijd op een tijdstip wanneer uw kind ook een thuiswedstrijd speelt. Het voordeel hiervan is dat er geen personeel betaald hoeft te worden, waar we uiteraard met zijn allen van profiteren omdat zo de contributies op het huidige niveau gehouden kunnen worden.

We willen via deze weg ook nogmaals de ouders blijven vragen om deze diensten te blijven draaien. Kun je niet op het tijdstip waarop de dienst ingepland was, probeer dan zelf te ruilen met een andere ouder, zodat de bezetting geregeld blijft. Als een wedstrijd wordt verplaatst schuift de kantinedienst mee

Heb je de planning gemist, informeer dan nog een keer bij de leider. Het is een open planning zodat transparant is wanneer iedereen aan de beurt is.  Dit maakt het ook makkelijk om te zien met wie er geruild kan worden.  

Met zijn allen zijn we de mooie club VV HEBES, laten we dit vooral ook zo blijven houden!

Namens bestuur VV HEBES