18 september nieuwe bijeenkomst toekomstbestendigheid HEBES

Naar aanleiding van de workshops samen met de KNVB in het kader van de toekomstbestendigheid van VV HEBES is een werkgroep de afgelopen maanden aan de slag gegaan om e.e.a. vorm te geven. Graag willen wij de uitkomsten van deze werkgroep met de leden delen en samen bekijken of de leden zich vinden in de uitkomsten en hoe deze uitkomsten verder toegepast kunnen worden.

Namens de werkgroep wil VV HEBES dan ook alle leden van harte uitnodigen op maandag 18 september om 19:30, om deze avond aanwezig te zijn. Er zal een presentatie gegeven worden, maar het merendeel van de sessie zal interactief.

Jij bent toch ook aanwezig, want de vereniging dat zijn wij allemaal!